söndag 23 september 2012

Europadomstolens beslut befriar Sture Bergwall


Europadomstolen underkände finska systemet för psykiskt tvångsvård för kriminella personer genom ett beslut 2012-07-03. Kvinnligt barnläkares tvångsvård hade förlängts 2005-2006 godtyckligt av högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Hon hade på botten en kortare fängelsedom. Underkännande byggde på att systemet är godtyckligt bl.a i följande punkter
- Beslut om förlängning av tvångsvården utan yttrande frånpatientens egen läkare
- Patienten tillåtes inte ta egna initiativ för att ändra på tvångsvården.
- Tvångsmedicinering
Finska staten dömdes betala 10.000 euro för barnläkaren och 8.000 euro för advokaten. Läkaren är idag fri.

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland är inte överens med beslutet. Den 2012-09-14 bestämde konselj - alla 21 domare - att  inte fullfölja Europadomstolens beslut eftersom den skulle ändra psykiatriska tvångsvården i Finland. Detta måste tolkas som att tvångsvård för kriminella skulle inte längre kunna användas.

Regeringen var av en annan mening. Först gavs ett direktiv till landets sjukhus ordnar för  patienten en Second opinion. Den ledde till olika praxis i landets förvaltningsdomstolar. Redan torsdagen den 2013-10-24 lägger regeringen  fram en lagändring. Bara ett år efter fällningen i Europadomstolen ändras villkoren för kriminellas tvångsvård i Finland.

Finland söker komma undan med en minimal, snabb ändring för att alla FR i hela landet skulle besluta lika. Frågan är bara om Europadomstolen verkligen har menat att sjukhusen skulle skaffa det läkarintyg som upphäver tvångsvården.

Falun FR valde en helt annan linje. Patientens egen läkare, professor Levander och överläkaren vid Säter tvistades inför hela svenska folket om målets intima detaljer. Det var det som Europadomstolen hade önskat.

Men i den övriga hanteringen FR valde en linje som inte passar ihop med det som Europadomstolen vill. Ordföranden meddelade att brott som hade varit grunden till tvångsvården hade inte gjorts, men att detta inte har betydelse för bedömningen.

Europadomstolen anser vara viktigt att FD:s beslut om tvångsvård bygger på en fällande dom i vanlig domstol. Nu måste Falun FD besluta utan att morddom i bakgrunden. Den ända logiska förfarandet är att sätta punkt på Sture Bergwalls tvångsvård på hans kriminalitet och låta sedan sjukvården ta upp Bergwalls intagning för en vanlig LPT. Chefsåklagaren ska inte ha del i frågan, han ska inte kunna hindra ett befriande beslut genom att överklaga till kammarrätten.

Svenska systemet är i stort det samma som i Finland. En formel skillnad är att i Sverige vid beslutet i FR medverkar en av domstolen vald utomstående läkare. I Finland sitter en sådant läkare som en domare. I bägge länder patienten saknar möjlighet att ha ett "Second opinion". I bägge länder saknar patienten möjlighet till egen initiativ, bägge länder tvångsmedicinerar utan juridiskt beslut. Svensk och finsk tvångsvård är långt från den europeiska standarden


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar