onsdag 4 december 2013

Syyttäjän kaksi linjaa Ulvilan surmassa

Syyskuussa 2011 KKO aloitti laajan prosessin, jossa Vaasan hovioikeuden vapauttava päätös asetettiin kyseenalaiseksi. Syyttäjälle annettiin aikaa aina maaliskuuhun 2012 saakka uuden aineiston hankkimiseen. Sen perustellaan KKO myönsi valitusluvan ja palautti Uvilan surman Satakunnan käräjäoikeuteen, jossa aikaisempi langettava tuomio tuli. Ehkä syyttäjän uudet näytötö vahvistaisivat käärääoikeutta päättämään toisin kuin Vaasan hovioikeus

Käräjäoikeuden käsittely päättyi 2013-10-12, mutta ne uudet näytöt joiden perusteella uusi kierros aloitettiin tulivat julkisiksi vasta 2013-11-09. Tuhatsivuisen aineiston katsotaan valtaoslataan olevan arkaluotoista. Vain se, jolla on merkitystä murhatuomiossa tulee olla julkista lain 2007/370 mukaan
Arkaluonteiset tiedot ”eivät kuitenkaan rikosasiassa ole salassa pidettäviä siltä osin kuin ne liittyvät olennaisesti syytteessä tarkoitettuun tekoon tai sen rikosoikeudelliseen arviointiin.”

Vain kaksi pätkää lasten kertomusista oikeus katsoi arkaluontoisuudesta huolimatta julkisiksi, siis vaikuttavaksi oikeuden arviointiin.Auerin lapset jakaantuivat isän murhan ja äidin vangitsemisen jälkeen kahteen ryhmään. Vanhin tytär, Emmi Amanda Lahti 23.06.1997 on säilyttänyt läheiset suhteet äitiinsä.
Amandan kertomus selviää Tästä

Toinen ryhmän Alexnader Julius Auer 17.061999 (kutsutaan Alluksi), Alexandra Julia Auer 18.01.02  ja Aurora Auer 15.06.2004 on ollut Minna ja Ari Auerin hoidossa 9.000 euron kuukausikorvausta vastaan.

Allun todelliset kokemukset murhayöstä selvitti poliisi Marina Toivosen kuulustelussa kun äiti oli jo otettu kiinni isän murhasta. Häntä avusti psykologi Satu Kivimäki.
.............

Uudessa aineistossa keskeistä on siis Allun ja Alexandran kertomukset, jotka on tehty ilman poliisia. Niistä ei suoraan selviää mikä on se todistus, joka on antanut KKO:lle aiheen uuteen prosessiin. Tässä on arvio siitä teon kulusta, jonka Alun kertomuksen perustella voidaan tehdä.

Allun lavastus elokuussa 2011

Toisin kuin 2009 kuulustelussa Allu kertoo heränneensä "supinaan"

mä kuulin että sielt kuulus
semmosta supinaa ja sitten kuulus että "nyt"

Sana NYT on Allun lavastuksen lähtökohta, johon hän palaa myöhemminkin. Se on lähtökohta sile, että Anneli ja Amanda pånevat toimeen aikaisemmin suunnittelemansa Jukka Lahden murhaamisen. Kuulustelija Sanna-Kaija Nuotio palaa tähän kerta toisensa jälkeen.

Sitte kuulus sielt niinku semmosta, ku Amanda käveli semmost sipsutusta
keittiöön ja sit kuulus tömps, tömps, tömps eteiseen semmottis ku Anneli
kävelee. Nii sitten kuulus ku se etuovi avautuu ja sulkeutuu, se.
Sit sielt keittiöst kuulus semmonen ääni ku …(Amanda) …ottaa veitsen pöydältä.
Sitten kuulus ku se Amanda lähti sinne huoneeseen päin missä Jukka
nukkus.

Jukan kimppuun hyökättiin siis kahdelta taholta, Amanda keittiöstä, ilmeisesti olohuoneen kautta. Anneli meni ulos etuovesta kiersi talon ja tunkeutui takkahuoneeseen rikkomalla takkahuoneen oven lasiosan.

Amanda löi ensin vasaralla isäänsä ja sitten Jukka alkoi huutaa kun häntä puukotettiin.
Anneli rymisteli takaovella, avasi oven ja tuli takkahuoneeseen.
Jukkaa puukotettiin edelleen ja hän huusi jokaisen puukoniskun jälkeen

Tässä vaiheessa nauhuri käynnisteiin, mutta Allu ei huomaa sen aiheuttamaa napsahtelua.

Ikkunan rikkominen alkoi uudelleen ja Jukka huusi entistä kovemmin.
Sitten taas joku tuli takaovesta sisään, siis jo toisen kerran. Ovi ei mennyt kiinni, mutta rätinä loppui ja Jukka huusi kun häntä puukotettiin. Amanda meni keittiöön ja Anneli tömisteli paikalle.

Jukka puukotettiin edelleen, hänen huutonsa loppui vasta kun takaovi meni kiinni. Jääkaapin ovi avattiin ja suljettiin.

Ja sitten loppui nauhoitus ja nauha kelataan takaisin, esitystä varten.

Nauha käynnistettiin Hätäpuhelussa kuultavaksi. Se alkai samalla Jukan huudolla joka kuultiin aikaisemmin. Aikaisemmin nauhoitettua takaovessa kulkemista ja sen rikkomista kuultiin jo ennen kuin Anneli soitti Hätäpuhelun. Sen aikana kuultiin loput nauhasta. Annelin tarkoituksena oli antaa se kuva hätäkeskukselle, että murha tapahtui puhelun aikana.

Kun Hätäpuhelu loppui pysäytettiin nauhuri ja talo hiljeni. Kunnes poliisi tuli.

Syyttäjän lavastus

Alun ketomusta on verrattava siihen teon kuvaukseen, jonka syyttäjä esitti käräjäoikeudelle 2013.


ANNELI AUER on keskinäisen riidan jälkeen tappanut alla tarkemmin kuvatulla
tavalla puolisonsa Jukka Lahden.
Lahden palattua noin 23.00 aikaan työmatkalta on puolisoiden välille syntynyt jo
aikaisemmista erimielisyyksistä johtuva riita, mistä on ollut seurauksena myös
puolin ja toisin tapahtunut kiinnikäyminen. Riidan pahentuminen on johtanut takkapuiden
ja keittiöveitsen käyttämiseen lyöntiasein,a millä viimeksi mainitulla
Jukka Lahti on myös sohaissut Aueria kerran rintaan aiheuttaen tälle vertavuotavanhaavan.
Auerin saatua jossain vaiheessa veitsen haltuunsa hän on Lahden käsivarsiinja käsiin
osuneiden lyöntien lisäksi lyönyt tätä veitsellä kaksi kertaa kylkeen ja kerran
kainaion alueelle siten, että veitsen terä onjoka lyönnillä ulottunut 11-20 cm syvyyteen
vartalon sisään.
Lyönneistä kylkeen ja kainaion alueille on aiheutunut Jukka Lahdelle runsaasti
vertavuotavia haavoja ja toimintakyvyn menetys. Hän on todennäköisesti myös
menettänyt tajuntansa, minkä johdosta Auer on luullut tappaneensa puolisonsa.
Tämän jälkeen hän on ikkunan rikkomalla ja verisiä kengänjälkiä myös terassin
oven ulkopuolelle tehden lavastanut tilanteen sellaiseksi, että asuntoon olisi ikkunan
rikkoen tullut ulkopuolinen henkilö, joka olisi suorittanut Jukka Lahdelle yllä
mainitun teon.

Arvio
Tässä on siis kaksi täysin erilaista kuvausta murhayön tapahtumista. Syyttäjän tärkein todistaja Krp:n ääniexpertti Tuija Niemi tukee Allun lavastusta. Todistuksessaan käräjäoikeudesa hän  väitti että Jukka Lahti oli kuollut kun hätäpuhelu alkoi, kun taas syytäjä katsoo, että Lahti surmattiin Hätäpuhelun kestäessä kohdassa 01.44--02.40, jolloin puhelin oli Amandan kädessä.

Se Hätäpuhelu, jota on nyt kuunneltu täällä Murha.infossa parin vuoden ajan monin korvin on siis se, joka saatiin nauhoitetuksi runsaan 4 minuutin aikana. Taustalla soi koko ajan ne se mitä Allu oli oven takaa kuullut. Ja siihen päälle äänittyivät m.m. Annelin ja Amandan dramaattiset avunpyynnöt. He pyysivät apua poliisilta isälle, jonka he olivat juuri murhanneet. Näin he siis välittivät poliisin kuultavaksi tekemänsä murhan - samalla kun he näyttelivät toista murhaa, muita ääni ei talossa ollut.

Syyttäjällä on kaksi todistuslinjaa, joista toinen perustuu Allun kertomukseen, jonka varassa siis saatiin tilaisuus uuteen oikeudenkäntiin ja toinen jonka varassa aiotaan voittaa juttu. Ensimmäistä hän käytti saadakseen KKO:lta uuden mahdollisuuden Satakunnan käräjäoikeudessa, jossa hän oli 2010 voittanut jutun. Toinen linja palaa samaan näyttöön, jonka varassa syyttäjä hävisi tämän jutun Vaasan hovioikeudess 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar