måndag 14 januari 2013

Amanda torjuu "tunnustuksen"


Anneli Auerin ja Amanda Auerin Keskustelu 06.12.2009 Satakunnan poliisilaitoksen Prin pääpoliisasemalla.
Keskustelu on videoitu Anneli Auerin suostumuksella.
Läsnä myöskin ryk. Jukka Harjunpää, ryk Tapio Santaoja, ja sosiaalityöntekijä Anni Lujala

Anneli: Me saadaan nyt viel täs ... täs...voinks mä alottaajo? joo ... me saadaan nyt hetki vieI täs jutella, niin . .. koska, Amanda mä nään susta, et sun on . .. sää kärsit ... hmmh ... ja sit. .. mä haluan nyt puhua asiat selviks, et. .. mikä tää tilanne on, et sulle mä yritän puhua, ja muille mä juttelen sitte myöhemmin . .. niin, et tääl on nyt poliisit kertonu mulle sellaisia asioita, et kyl mä nyt itte, itte uskon sen, et ei siel talos ollu ketään muuta ... siel oli vaan minä ja isi ... eli ... se joka satutti mua, oli isi ... ja ... se joka teki sen isille, ni se se olin minä sit, Amanda
Amanda: Itkee
Anneli: ... ja sit Amanda, semmonen juttu ... et. .. se syy minkä takia mää olen täällä, ei, ei 00 ei sinust riippuvainen millään tavalla, et mä oon tääl joka tapauksessa ... se mitä sä oot sanonu, tai jos se viel, tai jos ne viel sult jotain kyselee, niin ...
Amanda: yskäisy
Anneli: se ei vaikuta siihen Amanda ... mää oon tääl semmosia juttuja kuullu, että mää oo..., et mää olisin tääjoka tapauksessa ja se ei 00 millään taval sun vikas, ymmärräk sää sen? Ymmärräk sää sen Amanda?
Amanda: En
Anneli: Amanda ... siis oikeesti ... mää oon tääl semmosii papereita, semmosii juttui kuulIu, et mää itte uskon, ettei siel 00 voinu olla ketään muuta, ku minä ja isi ... ja se 
Amanda: Mut miks mää näkisin sit väärin?
Anneli: Tiedäk sää Amanda, määki oon nähny väärin ... etj os ei siel ketään muuta 00 ollu ... siis mää Amanda uskon sen ... sillo, sillon katokku ihminen pelästyy ...
Amanda: yskäisy
Anneli: ja muutenki tommone ku, ku keskel yöt ihminen siel on, nii en ain nää kaikkee oikee selväst, tai ei ymmärrä sitä mitä näkee, et mitä mää tääl nyt oon jutellu nii, mää oon siellä tajunnu jotain asioita pahasti väärin . ..
Amanda: mut miks te rikkositte sen ikkunan? (Virallisessa litteroinnissa on väärä muoto ”miks sä sit”)
Anneli: Amanda mää en osaa siihen vastata, et mul 0 ollu pää iha sekasi ... mä oon unohtanu, mä en esimerkiks 00 semmost muistanu ollenkaa, et meil 0 ollu jotain riitaa siin, et mä oon sen muistanu tai osan siitä, määki muistan sen mut hirveen sekavasti, Amanda en määkää selvästi muista, mut mää oon sen kertonu mitä mää muistan ...
Anneli: Ja sen kato, mää muistan Amanda ku sul oli paha mieli, sillo ku sul ... sult kyseltii niit juttui, siin sul oli paha ... paha mieli, et sä jouduit sillo sanoo semmosii asioit, et ne kuulostaa huonolt mulle ... Mut Amanda ... se on ihan oik. .. tää on nyt ihan vaik, tää on ihan kurja tilanne ni, ni näin tän täytyy mennä, tää on ihan oikein Amanda ... ja sä et... se mitä sää oot sanonu, niin se vaan auttaa selvittämään miten se on tapahtunu ... ymmärräksää? . .. et se mitä sää oot sanonu, tai mitä sult
kysytää ei vaikuta siihen, mää oon tääl joka tapaukses ja mihin mä täält sit joudunki ... ni se tulee tapahtuu joka tapaukses, se ei 00 sun vika millään tavalla Amanda, ymmärräksää sen?
Anneli: Ooksää 00 ajatellu, ooksää miettiny niit. .. ook sää miettiny sit jotain tämmöst?
Amanda: Mitä?
Anneli: Et niit e e, et, et tää olis jollain taval sun vikas?
Amanda: emmä oikein tiiä ...
Anneli: Mut ymmärräk sää nyt, et tää ei 00 millään taval sun vikas? ... et tää on niinku ... tää on ihan
kamala juttu ja hirveet et sää oot joutunu tämmöst kokemaan, mut se, sul ei 00 ei minkäänlaist ... sul ei oo mitään . .. tekemist tän asian kans ... ymmärräk sää? ... tää kaikki on, kaikki on tosi pahaa et tää on tapahtunu, kuunteleksää mua?
Amanda: Joo ...
Anneli: Mut tää on nyt Amanda totta .. . mää oon nyt täällä . .. ja mä jään tänne ...
Amanda: Itkee
Anneli: huoh . .. Mää haluaisin auttaa sua, et sul olis parempi olo..
Amanda: Itkee
Anneli: Mut ym .. ymmärräthän sen e ... sen et se mitä sää oot sanonu tai tehny, ni se ei millään taval oo vaikuttanu siihe, et mää oon tääl. .. mää 00n tääl ihan muista syistä .. . Ymmärräk sää sen et tää ei oo sun vikas millään taval?
Amanda: Joo . ..
Anneli: ja , ä oon sun puolestas hirveen pahoillani .. . et sää oot joutunu tähän, ymmärräk sää sen?
Amanda: Joo ...
Anneli: Et sun ei pidä nyt mittää murehtii täs
Amanda: Itkee
Anneli: En mää nyt sit taas muuta tie, ku halitaan edes…
Amanda: Itkee

2 kommentarer:

 1. Tässä kommenttini kirjoitukseen Amanda torjuu "tunnustuksen"


  Kaikki lukijat eivät välttämättä tiedä, että Annelille oli ennen tätä keskustelua valehdeltu Amandan kertoneen, ettei paikalla ollutkaan muita ulkopuolisia, eikä hän ollutkaan nähnyt murhaajan poistuvan.

  Anneli yrittää lohduttaa lasta ja vakuutella, että ei se mitään, ei se ole sinun vikasi. Jokainen äiti yrittäisi suojella kovan painostuksen kohteeksi joutunutta lasta samassa tilanteessa.

  Amanda on ihmeissään äidin oudoista puheista ja itkee neuvottomana. Amanda oli siihen aikaan vain 12-vuotias.

  Järkyttävää, että lapselle voidaan aiheuttaa tälläistä tuskaa. Amanda on joutunut aivan kohtuuttoman kohtelun kohteeksi isänsä julman murhan jälkeen. Lapsia on käytetty hyväksi syyttäjien ja poliisin toimesta, ei Annelin ja Jensin.

  Lain mukaan lähisukulaisten ei tarvitse todistaa oikeudessa esim. vanhempaansa vastaan. Nyt on pienet alaikäiset lapset käännytetty omaa äitiänsä vastaan ruokkimalla heidän pelkotilojaan, ja tivaamalla vastauksia kysymyksiin, joihin vastaus löytyy ainoastaan pelonsekaisesta mielikuvituksesta.

  Amanda on jo 15-vuotias, ja saa nyt itse kertoa oikeudessa osakseen saamasta kohtelusta. Varmasti pelottava kokemus noin nuorelle ja kovia kokeneelle lapselle astua oikeussaliin. Toivon, että Amanda saa edes jostakin suunnasta tukea tämän haasteen edessä.

  Susku, Jensin sisko

  SvaraRadera
 2. Susku selvittää aivan oikein sen mikä tapahtui kun poliisi, ilmeisesti vahingossa, päästi heidät puhumaan asioista juuri kriitillisempänä hetkenä. Kaksi viikkoa ja nyt asianajan mukana ollessa Anneli kertoi murhayön tapahtumat niin kuin ne menivät todellisuudessa. Tämän jälkeen heidän viikoittainen puhelinkeskustelunsa kiellettiin ja Amanda otettiin ratkaisevaan kuulusteluun 2009-11-03. Siinä vääristeltiin tapaamiskeskustelua ja salattiin, että Anneli oli palannut todellisuuteen. Mutta mikään ei auttanut.

  Tämä on edellisessä blogikirjoituksessani

  SvaraRadera