fredag 3 februari 2012

Häng ut Anna Hedborg

Under den pågående valkampanjen i Finland påpekade en av kandidaterna att i Sverige hade antalet förtidspensionärer minskat med 250.000 personer. Han trodde att det berodde på att arbetsförhållanden hade förbättrats. Sådant tror man hos grannen om Sverige. Dessa 250.000 personer har utsatts för försäkringskassans grymma hanteringen.

Det är inte rätt att göra en fars om detta. Men fins det inget annat sätt att påtala det som händer i Sverige. Det är Anna Hedborgs skugga som hindrar att människor återhämtar sig efter sjukfall. Redan på 1940-talet upptäckte politikerna att arbetskraften måste syddas genom att betala sjuklön. Annars går den sjuka till arbete, sjukdomen förlängs och smittan sprids. Detta var en av de generella socialpolitiska lösningar.

Anna Hedborg vände i början av 2000-talet allt upp och ner genom att införa ett abstrakt begrepp, "arbetsförmåga". Den skulle stoppa utbetalning av sjulön, oberoende om sjukdomen hade gått över. Hedborgs sista insats 2009 var en utredning som skulle klargöra hur "arbetsförmåga" bestäms. Det blev inget resultat. Hedborgs abstrakta begreppet används för att underkänna läkarintyg. Det kan inte vara fel att angripa henne personligen för skadan som hon har orsakat hundaratusentals människor.

Sjuklön är till för att underlätta återvändandet till arbete. Därför är folk i Sverige ovanligt friska. Oftast sjuklön betalas för en kort tid. Sjukpension betalas för att en person har drabbats av en skada, utbrändhet, olycka, mm. Den är tidsbegränsat till att sjukdomen släpper. I det hedborgska systemet finns bara sjukpension för hela livet. Även detta är en bluff. Ingen riktig läkare dömer ut sin patient att vara sjuk hela livet, hans uppgift är att se till att patienten blir frisk.

Jag trodde länge att Hedborgs bluff kunde avslöjas. Jag hjälpte utförsäkrade att få tillbaka sin pension. Pengarna fick de, men skadan som Hedborg hade förorsakat kunde jag inte reparera. Rätt beslut fattades av Förvaltningsrätten, men först efter 18 månader. Under dessa månader hade sjukdomen blivit kroniskt och när den utförsäkrade kom tillbaka - Försäkringskassan fortsatte med samma tortyr. Det var omöjligt att sprida kunskaper om Anna Hedborgs illgärning. Media hade bestämt att långtidssjuka fuskar, de hade en hemlig "arbetsförmåga".  Föreningar som hade bildats för att försvara människor mot Försäkringskassan somnade en efter en. Påsuppropet 2011 blev bara ett upprop.

Gertrud Larsson öppnar diskussion på nytt. Kultureliten berömmer pjäsen, men möter budskapet på ett negativt sätt. Teterkonsten uppskattas, men skribenterna släpper inte sina fördomar, sätt dit fuskare, gäller fortvarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar